Jaký smysl mají smysly? - 6.-9. třída ZŠ Jaký smysl mají smysly? - 6.-9. třída ZŠ
Tematický blokový program - školy


Kapacita: 30 dětí
Délka: 3 vyučovací hodiny (135 minut)
Téma: Přírodověda, výchova ke zdraví
Cena: 110 Kč/žák
Program probíhá v prostorech laboratoří a Expozice Science Centra a je určen výhradně pro žáky 6. - 9. třídy základní školy. Vstupné zahrnuje též samostatnou prohlídku všech expozic.

V tomto programu žáci zjistí, jak funguje oko, co všechno je schopný zpracovat náš mozek a jak ho lze oklamat. Žáci dále objeví, co je to zvuk a kdy je pro lidské ucho slyšitelný. V laboratoři si vyzkoušejí, jak dobře májí vyvinutou chuť a jak moc je ovlivněna čichem. Žáci budou rozděleni do tří skupin, které se v průběhu programu prostřídají. V programu není počítáno s pauzou na oběd, která je na základě domluvy zařaditelná.Ve dnech školní výuky je nutné tematické blokové programy a projekce v 3D Planetáriu či 3D Cinema rezervovat. V opačném případě je možné, že program bez jediné rezervace bude pro malý zájem zrušen.ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA