Komentovaná procházka sluneční soustavou 3D - 5.-7. třída ZŠ Komentovaná procházka sluneční soustavou 3D - 5.-7. třída ZŠ
Planetárium
Vstupenka zahrnuje vstup do všech expozic, science show a projekce Science on a Sphere. Zároveň také v sobě zahrnuje rezervační poplatek na projekci do 3D Planetária, který vám umožní přednostní vstup na projekci.

Projekce je určena výhradně pro žáky 5. - 7. třídy základní školy.
Živě komentovaný pořad žákům představí všechny planety sluneční soustavy, jejich strukturu a několik zajímavostí o každé z nich. Součástí pořadu bude i přehled, co je vidět na aktuální obloze, kde si žáci osvojí základní orientaci v přírodě jak ve dne, tak i v noci.


Film je promítán v českém jazyce.

Ve dnech školní výuky je nutné tematické blokové programy a projekce v 3D Planetáriu či 3D Cinema rezervovat. V opačném případě je možné, že program bez jediné rezervace bude pro malý zájem zrušen.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Podpořeno z Nadace ČEZ.